RoháčekJán4,54

Ján 4:54

Evanjelium podľa Jána

To učinil Ježiš zase druhý div prij­dúc z Jud­ska do Galilee.


Verš v kontexte

52 Vtedy sa do­zvedal od nich na hodinu, v ktorú mu bolo lepšie. A po­vedali mu: Včera o sied­mej hodine ho opus­tila horúčka. 53 Vtedy po­znal otec, že to bolo v hodinu, v ktorú mu po­vedal Ježiš: Tvoj syn žije. A uveril on aj celý jeho dom. 54 To učinil Ježiš zase druhý div prij­dúc z Jud­ska do Galilee.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

54 To učinil Ježiš zase druhý div prij­dúc z Jud­ska do Galilee.

Evanjelický

54 Toto bolo zase druhé znamenie, ktoré učinil Ježiš, keď prišiel z Jud­ska do Galiley.

Ekumenický

54 Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judska do Galiley.

Bible21

54 Tak Ježíš po svém návra­tu z Jud­s­ka vy­ko­nal v Ga­li­le­ji už druhý zá­zrak.

RoháčekJán4,54