RoháčekJán4,5

Ján 4:5

Evanjelium podľa Jána

A tak prišiel do mes­ta Samárie, zvaného Sichar, blíz­ko po­zem­ku, ktorý bol dal Jakob Jozefovi, svoj­mu synovi.


Verš v kontexte

4 A musel ísť cez Samáriu. 5 A tak prišiel do mes­ta Samárie, zvaného Sichar, blíz­ko po­zem­ku, ktorý bol dal Jakob Jozefovi, svoj­mu synovi. 6 A bola tam studňa Jakobova. Ježiš tedy, unavený z ces­ty, sadol si tak­to na studňu, a bolo asi šesť hodín.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 A tak prišiel do mes­ta Samárie, zvaného Sichar, blíz­ko po­zem­ku, ktorý bol dal Jakob Jozefovi, svoj­mu synovi.

Evanjelický

5 Tak prišiel v Samárii do mes­ta menom Sychar, blíz­ko po­zem­ku, ktorý Jákob dal synovi Jozefovi.

Ekumenický

5 Do­stal sa tak do samaritán­skeho mes­ta menom Sychar, blíz­ko po­zem­ku, ktorý dal Jákob svoj­mu synovi Jozefovi.

Bible21

5 Do­razil k sa­mařské­mu měs­tu zvané­mu Sy­char, blízko po­zemku, který kdy­si dal Jákob své­mu synu Josefovi.

RoháčekJán4,5