RoháčekJán4,36

Ján 4:36

Evanjelium podľa Jána

A ten, kto žne, berie plat a shromažďuje úrodu do večného života, aby sa spolu radovali, ten, kto seje, i ten, kto žne.


Verš v kontexte

35 Či vy nehovoríte, že ešte štyri mesiace, a prij­de žat­va? Hľa, hovorím vám, po­z­dvih­nite svoje oči a podívaj­te sa na krajiny, že sa už belejú, len ich žať. 36 A ten, kto žne, berie plat a shromažďuje úrodu do večného života, aby sa spolu radovali, ten, kto seje, i ten, kto žne. 37 Lebo v tom­to p­rípade je prav­divé to slovo, že iný je, kto seje, a iný, kto žne.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

36 A ten, kto žne, berie plat a shromažďuje úrodu do večného života, aby sa spolu radovali, ten, kto seje, i ten, kto žne.

Evanjelický

36 Žnec už do­stáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa roz­sievač i žnec spolu radovali.

Ekumenický

36 Žnec už do­stáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa roz­sievač aj žnec spolu radovali.

Bible21

36 Ten, kdo žne, získává odpla­tu a shro­mažďuje úro­du k věčné­mu živo­tu, aby se spo­lečně ra­doval roz­sévač i žnec.

RoháčekJán4,36