RoháčekJán4,20

Ján 4:20

Evanjelium podľa Jána

Naši ot­covia sa mod­lievali na tom­to vr­chu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je mies­to, kde sa treba mod­liť.


Verš v kontexte

19 V­tedy mu riek­la žena: Pane, vidím, že si ty prorok. 20 Naši ot­covia sa mod­lievali na tom­to vr­chu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je mies­to, kde sa treba mod­liť. 21 Ježiš jej po­vedal: Ver mi, ženo, že ide hodina, keď ani na tom­to vr­chu ani v Jeruzaleme nebudete sa mod­liť Ot­covi.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

20 Naši ot­covia sa mod­lievali na tom­to vr­chu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je mies­to, kde sa treba mod­liť.

Evanjelický

20 Naši ot­covia vzývali Boha na tom­to vr­chu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je mies­to, kde treba vzývať Boha.

Ekumenický

20 Naši ot­covia sa klaňali Bohu na tom­to vr­chu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je mies­to, kde sa mu treba klaňať.

Bible21

20 „Naši ot­cové uctíva­li Boha na této hoře, vy ale říká­te, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě.“

RoháčekJán4,20