RoháčekJán4,17

Ján 4:17

Evanjelium podľa Jána

Žena od­povedala a riek­la mu: Ne­mám muža. Ježiš jej po­vedal: Dob­re si po­vedala, že vraj ne­mám muža,


Verš v kontexte

16 Na to jej po­vedal Ježiš: Iď, za­volaj svoj­ho muža a prij­di sem! 17 Žena od­povedala a riek­la mu: Ne­mám muža. Ježiš jej po­vedal: Dob­re si po­vedala, že vraj ne­mám muža, 18 lebo si mala päť mužov, a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si po­vedala prav­du.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

17 Žena od­povedala a riek­la mu: Ne­mám muža. Ježiš jej po­vedal: Dob­re si po­vedala, že vraj ne­mám muža,

Evanjelický

17 I od­povedala žena: Ne­mám muža. Ježiš jej riekol: Správ­ne si po­vedala, že ne­máš muža;

Ekumenický

17 Žena mu od­povedala: Ne­mám muža. Nato jej Ježiš po­vedal: Správ­ne si po­vedala: Ne­mám muža;

Bible21

17 „Nemám muže,“ od­po­vědě­la že­na. „To jsi řek­la prav­du, že nemáš muže,“ ře­kl jí Ježíš.

RoháčekJán4,17