RoháčekJán4,15

Ján 4:15

Evanjelium podľa Jána

A žena mu po­vedala: Pane, daj mi tej vody, aby som nežíz­nila ani nechodila sem na­berať.


Verš v kontexte

14 ale kto sa na­pije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žíz­niť na veky; ale voda, ktorú mu dám, ob­ráti sa v ňom na prameň vody, vy­vierajúcej do večného života. 15 A žena mu po­vedala: Pane, daj mi tej vody, aby som nežíz­nila ani nechodila sem na­berať. 16 Na to jej po­vedal Ježiš: Iď, za­volaj svoj­ho muža a prij­di sem!

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

15 A žena mu po­vedala: Pane, daj mi tej vody, aby som nežíz­nila ani nechodila sem na­berať.

Evanjelický

15 Tu Mu po­vedala žena: Pane, daj mi tej vody, aby som nežíz­nila a ne­prichádzala sem načierať.

Ekumenický

15 Žena mu po­vedala: Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smäd­ná a ne­musela sem chodiť po vodu.

Bible21

15 „Pane, dej mi tu vodu,“ řek­la že­na, „ať už nežízním a ne­mu­sím sem cho­dit čerpat.“

RoháčekJán4,15