RoháčekJán4,14

Ján 4:14

Evanjelium podľa Jána

ale kto sa na­pije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žíz­niť na veky; ale voda, ktorú mu dám, ob­ráti sa v ňom na prameň vody, vy­vierajúcej do večného života.


Verš v kontexte

13 Ježiš od­povedal a riekol jej: Každý, kto pije z tej­to vody, bude zase žíz­niť; 14 ale kto sa na­pije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žíz­niť na veky; ale voda, ktorú mu dám, ob­ráti sa v ňom na prameň vody, vy­vierajúcej do večného života. 15 A žena mu po­vedala: Pane, daj mi tej vody, aby som nežíz­nila ani nechodila sem na­berať.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 ale kto sa na­pije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žíz­niť na veky; ale voda, ktorú mu dám, ob­ráti sa v ňom na prameň vody, vy­vierajúcej do večného života.

Evanjelický

14 Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žíz­niť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu.

Ekumenický

14 Kto sa však na­pije z vody, ktorú mu dám ja, ni­kdy ne­vys­mäd­ne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.

Bible21

14 „Kdo se však na­pi­je vo­dy, kte­rou mu dám já, ne­bu­de žíznit už nikdy. Voda, kte­rou mu dám, se v něm stane pra­menem vody trys­kající k věčné­mu životu.“

RoháčekJán4,14