RoháčekJán4,13

Ján 4:13

Evanjelium podľa Jána

Ježiš od­povedal a riekol jej: Každý, kto pije z tej­to vody, bude zase žíz­niť;


Verš v kontexte

12 Či si ty azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu a sám z nej pil i jeho synovia a i jeho dobytok? 13 Ježiš od­povedal a riekol jej: Každý, kto pije z tej­to vody, bude zase žíz­niť; 14 ale kto sa na­pije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žíz­niť na veky; ale voda, ktorú mu dám, ob­ráti sa v ňom na prameň vody, vy­vierajúcej do večného života.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 Ježiš od­povedal a riekol jej: Každý, kto pije z tej­to vody, bude zase žíz­niť;

Evanjelický

13 Ježiš riekol: Každý, kto pije z tej­to vody, bude zase žíz­niť.

Ekumenický

13 Ježiš jej po­vedal: Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smäd­ný.

Bible21

13 „Každý, kdo pije tuto vo­du, bude znovu žíznit,“ od­po­věděl Ježíš.

RoháčekJán4,13