RoháčekJán3,5

Ján 3:5

Evanjelium podľa Jána

Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa nie­kto nenarodí z vody a z Ducha, ne­môže voj­sť do kráľov­stva Božieho.


Verš v kontexte

4 A Nikodém mu po­vedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé voj­sť do života svojej mat­ky a narodiť sa? 5 Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa nie­kto nenarodí z vody a z Ducha, ne­môže voj­sť do kráľov­stva Božieho. 6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.

späť na Ján, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa nie­kto nenarodí z vody a z Ducha, ne­môže voj­sť do kráľov­stva Božieho.

Evanjelický

5 Od­povedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa nie­kto nenarodí z vody a z Ducha, ne­môže voj­sť do kráľov­stva Božieho.

Ekumenický

5 Ježiš od­povedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa nie­kto nenarodí z vody a z Ducha, ne­môže voj­sť do Božieho kráľov­stva.

Bible21

5 Ježíš mu od­po­věděl: „A­men, amen, říkám ti: Kdo se nena­rodí z vody a z Du­cha, nemůže vejít do Božího králov­ství.

RoháčekJán3,5