RoháčekJán3,4

Ján 3:4

Evanjelium podľa Jána

A Nikodém mu po­vedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé voj­sť do života svojej mat­ky a narodiť sa?


Verš v kontexte

3 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa nie­kto nenarodí znova, ne­môže vidieť kráľov­stvo Božie. 4 A Nikodém mu po­vedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé voj­sť do života svojej mat­ky a narodiť sa? 5 Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa nie­kto nenarodí z vody a z Ducha, ne­môže voj­sť do kráľov­stva Božieho.

späť na Ján, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 A Nikodém mu po­vedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé voj­sť do života svojej mat­ky a narodiť sa?

Evanjelický

4 Ni­kodém Mu po­vedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Ne­môže pred­sa druhý raz voj­sť do života mat­ky a narodiť sa.

Ekumenický

4 Ni­kodém mu po­vedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz voj­sť do lona svojej mat­ky a narodiť sa?

Bible21

4 „Jak se může člověk na­ro­dit, když je starý?“ ře­kl na to Nikodém. „Může se snad vrá­tit do matči­na lů­na a po­druhé se narodit?“

RoháčekJán3,4