RoháčekJán21,12

Ján 21:12

Evanjelium podľa Jána

Potom im po­vedal Ježiš: Poďte, raňaj­kuj­te! A ni­ktorý z učeníkov ne­opovážil sa opýtať sa ho: Kto si ty? Lebo vedeli, že je Pán.


Verš v kontexte

11 Tu vy­šiel Šimon Peter a vy­tiahol sieť na zem, pl­nú velikých rýb, sto päťdesiatt­ri. A hoc ich bolo tak mnoho, neroz­trh­la sa sieť. 12 Potom im po­vedal Ježiš: Poďte, raňaj­kuj­te! A ni­ktorý z učeníkov ne­opovážil sa opýtať sa ho: Kto si ty? Lebo vedeli, že je Pán. 13 A Ježiš prišiel a vzal chlieb a dal im, a podob­ne aj rybu.

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

12 Potom im po­vedal Ježiš: Poďte, raňaj­kuj­te! A ni­ktorý z učeníkov ne­opovážil sa opýtať sa ho: Kto si ty? Lebo vedeli, že je Pán.

Evanjelický

12 Ježiš im riekol: Poďte a jedz­te! A ani jeden z učeníkov sa Ho ne­od­vážil spýtať: Kto si Ty? Lebo vedeli, že je to Pán.

Ekumenický

12 Ježiš im po­vedal: Poďte sa najesť! A ani jeden z učeníkov sa ne­od­vážil opýtať sa ho: Kto si ty? , lebo všet­ci vedeli, že je to Pán.

Bible21

12 „Po­jď­te snídat,“ ře­kl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho ne­od­vážil ze­ptat: „Kdo jsi?“ pro­tože vědě­li, že je to Pán.

RoháčekJán21,12