RoháčekJán2,8

Ján 2:8

Evanjelium podľa Jána

A potom im po­vedal: Teraz na­beraj­te a zaneste starejšiemu. A zanies­li.


Verš v kontexte

7 A Ježiš im po­vedal: Na­plňte nádoby vodou! A na­pl­nili ich až po vrch. 8 A potom im po­vedal: Teraz na­beraj­te a zaneste starejšiemu. A zanies­li. 9 A jako ochut­nal starejší vodu, ktorá sa bola ob­rátila na víno (a ne­vedel od­kiaľ je, ale po­sluhovia, ktorí brali vodu, vedeli), za­volal starejší ženícha

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 A potom im po­vedal: Teraz na­beraj­te a zaneste starejšiemu. A zanies­li.

Evanjelický

8 Po­tom im po­vedal: Teraz na­ber­te a zanes­te starejšiemu. A oni zanies­li.

Ekumenický

8 Po­tom im po­vedal: Teraz načrite a zanes­te starejšiemu! A oni zanies­li.

Bible21

8 ře­kl jim: „­Teď nalévej­te a do­nes­te vrch­ní­mu správ­ci svatby.“ A tak to uděla­li.

RoháčekJán2,8