RoháčekJán2,5

Ján 2:5

Evanjelium podľa Jána

Potom povedala jeho mat­ka po­sluhovačom: Keby vám po­vedal čokoľvek, urob­te!


Verš v kontexte

4 A Ježiš jej po­vedal: Čo mám s tebou, ženo? Ešte ne­prišla moja hodina. 5 Potom povedala jeho mat­ka po­sluhovačom: Keby vám po­vedal čokoľvek, urob­te! 6 A stálo tam, podľa židov­ského očisťovania, šesť kamen­ných nádob na vodu, do ktorých sa zmes­tilo po dvoch mierach alebo po troch.

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Potom povedala jeho mat­ka po­sluhovačom: Keby vám po­vedal čokoľvek, urob­te!

Evanjelický

5 Mat­ka po­vedala po­sluhovačom: Urob­te všet­ko, čo vám po­vie.

Ekumenický

5 Nato jeho mat­ka po­vedala ob­sluhujúcim: Urob­te všet­ko, čo vám po­vie!

Bible21

5 Jeho matka pak řek­la služebníkům: „Udě­lej­te, coko­li vám řekne.“

RoháčekJán2,5