RoháčekJán2,4

Ján 2:4

Evanjelium podľa Jána

A Ježiš jej po­vedal: Čo mám s tebou, ženo? Ešte ne­prišla moja hodina.


Verš v kontexte

3 A keď nedos­tačovalo víno, po­vedala mat­ka Ježišova jemu: Ne­majú vína. 4 A Ježiš jej po­vedal: Čo mám s tebou, ženo? Ešte ne­prišla moja hodina. 5 Potom povedala jeho mat­ka po­sluhovačom: Keby vám po­vedal čokoľvek, urob­te!

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 A Ježiš jej po­vedal: Čo mám s tebou, ženo? Ešte ne­prišla moja hodina.

Evanjelický

4 Od­povedal jej Ježiš: Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte ne­prišla moja hodina.

Ekumenický

4 Ježiš jej od­povedal: Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte ne­prišla moja hodina.

Bible21

4 „Ženo, co ode mě chceš?“ od­po­věděl jí Ježíš. „Má chvíle ještě nepřišla.“

RoháčekJán2,4