RoháčekJán2,3

Ján 2:3

Evanjelium podľa Jána

A keď nedos­tačovalo víno, po­vedala mat­ka Ježišova jemu: Ne­majú vína.


Verš v kontexte

2 A po­zvaný bol na svad­bu i Ježiš i jeho učeníci. 3 A keď nedos­tačovalo víno, po­vedala mat­ka Ježišova jemu: Ne­majú vína. 4 A Ježiš jej po­vedal: Čo mám s tebou, ženo? Ešte ne­prišla moja hodina.

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 A keď nedos­tačovalo víno, po­vedala mat­ka Ježišova jemu: Ne­majú vína.

Evanjelický

3 Keď chýbalo víno, po­vedala mat­ka Ježišova: Ne­majú víno!

Ekumenický

3 Keď sa minulo víno, po­vedala Ježišovi jeho mat­ka: Ne­majú vína.

Bible21

3 Když za­čalo do­cházet víno, Ježíšova matka mu řek­la: „Ne­mají víno.“

RoháčekJán2,3