RoháčekJán2,16

Ján 2:16

Evanjelium podľa Jána

a tým, ktorý predávali holubov, po­vedal: Od­nes­te toto od­tiaľto! Nerob­te z domu môj­ho Otca tržnice!


Verš v kontexte

15 a spravil zo šarinových motúzov bič a vy­hnal všet­kých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomen­com po­vy­sýpal peniaze a ich stoly pop­rev­racal 16 a tým, ktorý predávali holubov, po­vedal: Od­nes­te toto od­tiaľto! Nerob­te z domu môj­ho Otca tržnice! 17 A jeho učeníci sa roz­pamätali, že je na­písané: Rev­nivosť za tvoj dom ma zožiera.

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 a tým, ktorý predávali holubov, po­vedal: Od­nes­te toto od­tiaľto! Nerob­te z domu môj­ho Otca tržnice!

Evanjelický

16 tým, čo predávali holubice, po­vedal: Od­nes­te to od­tiaľto, nerob­te tr­hovis­ko z domu môj­ho Ot­ca.

Ekumenický

16 a tým, čo predávali holuby, po­vedal: Od­nes­te to od­tiaľto! Nerob­te tržnicu z domu môj­ho Ot­ca!

Bible21

16 a pro­davačům ho­lu­bic ře­kl: „Odnes­te to od­sud! Ne­dě­lej­te z domu mého Otce tržiště!“

RoháčekJán2,16