RoháčekJán2,15

Ján 2:15

Evanjelium podľa Jána

a spravil zo šarinových motúzov bič a vy­hnal všet­kých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomen­com po­vy­sýpal peniaze a ich stoly pop­rev­racal


Verš v kontexte

14 a našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomen­cov tam sediacich 15 a spravil zo šarinových motúzov bič a vy­hnal všet­kých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomen­com po­vy­sýpal peniaze a ich stoly pop­rev­racal 16 a tým, ktorý predávali holubov, po­vedal: Od­nes­te toto od­tiaľto! Nerob­te z domu môj­ho Otca tržnice!

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 a spravil zo šarinových motúzov bič a vy­hnal všet­kých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomen­com po­vy­sýpal peniaze a ich stoly pop­rev­racal

Evanjelický

15 A urobil si bič z po­vráz­kov, vy­hnal z chrámu všet­kých, aj ovce a voly, peňazomen­com roz­hádzal peniaze a pop­rev­racal stoly;

Ekumenický

15 Urobil si z povrázkov bič a všet­kých vy­hnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomen­com roz­hádzal peniaze a pop­rev­racal stoly

Bible21

15 Teh­dy si z pro­vazů upletl bič a všech­ny z chrá­mu vy­hnal i s ov­ce­mi a vo­ly. Směnárníkům roz­házel peníze a zpřevracel sto­ly

RoháčekJán2,15