RoháčekJán2,14

Ján 2:14

Evanjelium podľa Jána

a našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomen­cov tam sediacich


Verš v kontexte

13 A bola blíz­ko Veľká noc Židov, a Ježiš od­išiel hore do Jeruzalema 14 a našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomen­cov tam sediacich 15 a spravil zo šarinových motúzov bič a vy­hnal všet­kých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomen­com po­vy­sýpal peniaze a ich stoly pop­rev­racal

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 a našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomen­cov tam sediacich

Evanjelický

14 V chráme našiel ľudí, čo predávali voly, ovce a holuby, i peňazomen­cov, ktorí tam sedeli.

Ekumenický

14 V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby, i peňazomen­cov, čo tam sedeli.

Bible21

14 V chrá­mu nale­zl pro­davače vo­lů, ov­cí a ho­lu­bic a směnárníky sedící za sto­ly.

RoháčekJán2,14