RoháčekJán2,12

Ján 2:12

Evanjelium podľa Jána

Po­tom sišiel do Kafar­nau­ma, on, jeho mat­ka, jeho bratia i jeho učeníci, a zo­stali tam nie mnoho dní.


Verš v kontexte

11 Ten­to počiatok divov učinil Ježiš v Galilej­skej Káne a zjavil svoju slávu, a jeho učeníci uverili v neho. 12 Po­tom sišiel do Kafar­nau­ma, on, jeho mat­ka, jeho bratia i jeho učeníci, a zo­stali tam nie mnoho dní. 13 A bola blíz­ko Veľká noc Židov, a Ježiš od­išiel hore do Jeruzalema

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­tom sišiel do Kafar­nau­ma, on, jeho mat­ka, jeho bratia i jeho učeníci, a zo­stali tam nie mnoho dní.

Evanjelický

12 Po­tom zišli do Kafar­nau­mu On, Jeho mat­ka a bratia i učeníci a zo­stali tam nie­koľko dní.

Ekumenický

12 Po tej­to udalos­ti zišiel do Kafar­nau­ma so svojou mat­kou, brat­mi i svojimi učeník­mi a zo­stali tam nie­koľko dní.

Bible21

12 Po­tom se­stou­pil spo­lu se svou matkou, bra­t­ry i učedníky do Kafarnaum, kde se něko­lik dní zdrže­li.

RoháčekJán2,12