RoháčekJán2,1

Ján 2:1

Evanjelium podľa Jána

A na tretí deň bola svad­ba v Galilej­skej Káne, a bola tam mat­ka Ježišova.


Verš v kontexte

1 A na tretí deň bola svad­ba v Galilej­skej Káne, a bola tam mat­ka Ježišova. 2 A po­zvaný bol na svad­bu i Ježiš i jeho učeníci. 3 A keď nedos­tačovalo víno, po­vedala mat­ka Ježišova jemu: Ne­majú vína.

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 A na tretí deň bola svad­ba v Galilej­skej Káne, a bola tam mat­ka Ježišova.

Evanjelický

1 Na tretí deň bola svad­ba v Káne Galilej­skej a bola tam mat­ka Ježišova.

Ekumenický

1 Na tretí deň bola svad­ba v Káne Galilej­skej a bola tam aj Ježišova mat­ka.

Bible21

1 Třetího dne se v Káně Ga­li­lej­ské ko­na­la svat­ba. Byla tam i Ježíšova matka

RoháčekJán2,1