RoháčekJán19,6

Ján 19:6

Evanjelium podľa Jána

A keď ho uvideli naj­vyšší kňazi a služobníci, skrík­li a vraveli: Ukrižuj, ukrižuj! A Pilát im po­vedal: Vez­mite ho vy a ukrižuj­te, lebo ja na ňom nenachádzam viny.


Verš v kontexte

5 Vtedy vy­šiel Ježiš von ne­súc tŕňovú korunu a šar­látový plášť. A Pilát im po­vedal: Hľa, človek! 6 A keď ho uvideli naj­vyšší kňazi a služobníci, skrík­li a vraveli: Ukrižuj, ukrižuj! A Pilát im po­vedal: Vez­mite ho vy a ukrižuj­te, lebo ja na ňom nenachádzam viny. 7 Židia mu od­povedali: My máme zákon, a podľa nášho zákona má zo­mrieť, lebo sa robil Synom Božím.

späť na Ján, 19

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď ho uvideli naj­vyšší kňazi a služobníci, skrík­li a vraveli: Ukrižuj, ukrižuj! A Pilát im po­vedal: Vez­mite ho vy a ukrižuj­te, lebo ja na ňom nenachádzam viny.

Evanjelický

6 Ale ako veľkňazi a strážcovia uzreli Ježiša, krikom volali: Ukrižuj Ho, ukrižuj! Pilát im po­vedal: Vez­mite Ho vy a ukrižuj­te, lebo ja nenachádzam na Ňom vinu.

Ekumenický

6 Len čo ho veľkňazi a ich sluhovia za­zreli, kričali: Ukrižuj ho! Ukrižuj! Pilát im po­vedal: Vez­mite si ho a vy ho ukrižuj­te! Lebo ja na ňom nenachádzam vinu!

Bible21

6 „Ukřižovat, ukřižovat!“ vy­křik­li vrch­ní kněží a strážní, jakmi­le ho uviděli. „Ukřižujte si ho sami,“ ře­kl jim Pi­lát. „­Pod­le mě je nevinný.“

RoháčekJán19,6