RoháčekJán18,39

Ján 18:39

Evanjelium podľa Jána

Ale máte obyčaj, aby som vám pre­pus­til jed­ného na Veľkú noc; či teda chcete, aby som vám pre­pus­til kráľa Židov?


Verš v kontexte

38 Pilát mu po­vedal: Čo je prav­da? A keď to po­vedal, zase vy­šiel za Žid­mi a po­vedal im: Ja nenachádzam nijakej viny na ňom. 39 Ale máte obyčaj, aby som vám pre­pus­til jed­ného na Veľkú noc; či teda chcete, aby som vám pre­pus­til kráľa Židov? 40 Vtedy zase skrík­li všet­ci a volali: Nie tohoto, ale Barabáša! A Barabáš bol zboj­ník.

späť na Ján, 18

Príbuzné preklady Roháček

39 Ale máte obyčaj, aby som vám pre­pus­til jed­ného na Veľkú noc; či teda chcete, aby som vám pre­pus­til kráľa Židov?

Evanjelický

39 Ale u vás je obyčaj, aby som vám na Veľkú noc pre­pus­til jed­ného (väzňa). Či teda chcete, aby som vám pre­pus­til toho kráľa židov­ského?

Ekumenický

39 Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc pre­púšťam jed­ného väzňa. Chcete teda, aby som vám pre­pus­til židov­ského kráľa?

Bible21

39 „Jak je tu zvykem, měl bych na Ve­liko­no­ce pro­pustit jedno­ho vězně. Chcete, abych pro­pustil ži­dov­ského krále?“

RoháčekJán18,39