RoháčekJán18,38

Ján 18:38

Evanjelium podľa Jána

Pilát mu po­vedal: Čo je prav­da? A keď to po­vedal, zase vy­šiel za Žid­mi a po­vedal im: Ja nenachádzam nijakej viny na ňom.


Verš v kontexte

37 Vtedy mu po­vedal Pilát: Teda si ty pred­sa kráľ? Ježiš od­povedal: Ty dob­re hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vy­dal prav­de svedoc­tvo. Každý, kto je z prav­dy, čuje môj hlas. 38 Pilát mu po­vedal: Čo je prav­da? A keď to po­vedal, zase vy­šiel za Žid­mi a po­vedal im: Ja nenachádzam nijakej viny na ňom. 39 Ale máte obyčaj, aby som vám pre­pus­til jed­ného na Veľkú noc; či teda chcete, aby som vám pre­pus­til kráľa Židov?

späť na Ján, 18

Príbuzné preklady Roháček

38 Pilát mu po­vedal: Čo je prav­da? A keď to po­vedal, zase vy­šiel za Žid­mi a po­vedal im: Ja nenachádzam nijakej viny na ňom.

Evanjelický

38 Pilát Mu po­vedal: Čo je prav­da? A ako to po­vedal, vy­šiel zase k Židom a riekol im: Ja nenachádzam na Ňom viny.

Ekumenický

38 Pilát mu po­vedal: Čo je prav­da? ! Ako to po­vedal, opäť vy­šiel k Židom a vy­hlásil pred nimi: Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu.

Bible21

38 „Co je pravda?“ od­tušil Pilát. Po těch slovech vy­šel znovu ven k Ži­dům. „­Pod­le mě je nevinný,“ ře­kl jim.

RoháčekJán18,38