RoháčekJán17,17

Ján 17:17

Evanjelium podľa Jána

Po­sväť ich v svojej prav­de! Tvoje slovo je prav­da.


Verš v kontexte

16 Zo sveta nie sú, jako ja nie som zo sveta. 17 Po­sväť ich v svojej prav­de! Tvoje slovo je prav­da. 18 Jako si ty mňa po­slal na svet, tak som i ja ich po­slal do sveta.

späť na Ján, 17

Príbuzné preklady Roháček

17 Po­sväť ich v svojej prav­de! Tvoje slovo je prav­da.

Evanjelický

17 Po­sväť ich v prav­de - Tvoje slovo je prav­da.

Ekumenický

17 Po­sväť ich v pravde; tvoje slovo je prav­da!

Bible21

17 Po­svěť je prav­dou; tvé slovo je prav­da.

RoháčekJán17,17