RoháčekJán17,1

Ján 17:1

Evanjelium podľa Jána

Keď to do­hovoril Ježiš, po­z­dvihol svoje oči k nebu a po­vedal: Otče, prišla hodina, os­láv svoj­ho Syna, aby aj tvoj Syn os­lávil teba,


Verš v kontexte

1 Keď to do­hovoril Ježiš, po­z­dvihol svoje oči k nebu a po­vedal: Otče, prišla hodina, os­láv svoj­ho Syna, aby aj tvoj Syn os­lávil teba, 2 jako si mu dal moc nad každým telom, aby všet­kým tým, ktorých si mu dal, dal večný život. 3 A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha, a toho, ktorého si po­slal, Ježiša Kris­ta.

späť na Ján, 17

Príbuzné preklady Roháček

1 Keď to do­hovoril Ježiš, po­z­dvihol svoje oči k nebu a po­vedal: Otče, prišla hodina, os­láv svoj­ho Syna, aby aj tvoj Syn os­lávil teba,

Evanjelický

1 Keď to Ježiš po­vedal, po­z­dvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; os­láv svoj­ho Syna, aby Syn os­lávil Teba,

Ekumenický

1 Keď to Ježiš po­vedal, zdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; os­láv svoj­ho Syna, aby Syn os­lávil teba.

Bible21

1 Když to Ježíš po­věděl, zve­dl oči k nebi a ře­kl: „O­tče, přiš­la ta chvíle – oslav svého Sy­na, aby Syn oslavil te­be.

RoháčekJán17,1