RoháčekJán16,12

Ján 16:12

Evanjelium podľa Jána

Ešte by som vám mal mnoho čo po­vedať, ale teraz ne­môžete zniesť.


Verš v kontexte

11 a o súde, že knieža tohoto sveta je od­súdené. 12 Ešte by som vám mal mnoho čo po­vedať, ale teraz ne­môžete zniesť. 13 Ale keď prij­de on, ten Duch prav­dy, uvedie vás do každej prav­dy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všet­ko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zves­tovať.

späť na Ján, 16

Príbuzné preklady Roháček

12 Ešte by som vám mal mnoho čo po­vedať, ale teraz ne­môžete zniesť.

Evanjelický

12 Ešte mnoho vám mám po­vedať, ale teraz ne­znesiete.

Ekumenický

12 súd v tom, že knieža toh­to sveta je už od­súdené.

Bible21

12 Ještě vám mám mno­ho co říci, ale teď to nemůžete unést.

RoháčekJán16,12