RoháčekJán15,25

Ján 15:25

Evanjelium podľa Jána

Ale to preto, aby sa na­pl­nilo slovo, na­písané v ich zákone, že ma nenávideli bez príčiny.


Verš v kontexte

24 Keby som nebol činil medzi nimi skut­kov, ktorých ni­kto iný ne­učinil, ne­mali by hriechu; ale teraz aj videli aj nenávideli i mňa i môj­ho Ot­ca. 25 Ale to preto, aby sa na­pl­nilo slovo, na­písané v ich zákone, že ma nenávideli bez príčiny. 26 Ale keď prij­de Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Ot­ca, toho Ducha prav­dy, ktorý vy­chádza od Ot­ca, ten bude svedčiť o mne.

späť na Ján, 15

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale to preto, aby sa na­pl­nilo slovo, na­písané v ich zákone, že ma nenávideli bez príčiny.

Evanjelický

25 A (to bolo pre­to), aby sa na­pl­nilo slovo, na­písané v ich zákone: Nenávideli ma bez príčiny.

Ekumenický

25 Ale to pre­to, aby sa na­pl­nilo slovo, na­písané v ich zákone: Nenávideli ma bez príčiny.

Bible21

25 Ale to vše se děje, aby se na­plni­lo, co je psáno v je­jich Zákoně: ‚Nenávi­dě­li mě bez příčiny.‘

RoháčekJán15,25