RoháčekJán14,9

Ján 14:9

Evanjelium podľa Jána

Ježiš mu po­vedal: Taký dl­hý čas som s vami, a ne­poz­nal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Ot­ca, a jako ty hovoríš: Ukáž nám Ot­ca?


Verš v kontexte

8 Na to mu po­vedal Filip: Pane, ukáž nám Ot­ca, a bude nám do­sť. 9 Ježiš mu po­vedal: Taký dl­hý čas som s vami, a ne­poz­nal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Ot­ca, a jako ty hovoríš: Ukáž nám Ot­ca? 10 Či ne­veríš, že ja som v Ot­covi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý pre­býva vo mne, on činí tie skut­ky.

späť na Ján, 14

Príbuzné preklady Roháček

9 Ježiš mu po­vedal: Taký dl­hý čas som s vami, a ne­poz­nal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Ot­ca, a jako ty hovoríš: Ukáž nám Ot­ca?

Evanjelický

9 Ježiš mu riekol: Taký dl­hý čas som s vami, a ne­poz­nal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Ot­ca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Ot­ca?

Ekumenický

9 Ježiš mu po­vedal: Filip, toľký čas som s vami a ne­spoz­nal si ma? Kto videl mňa, videl aj Ot­ca. Ako to, že teraz hovoríš: Ukáž nám Ot­ca?

Bible21

9 „Filipe,“ od­vě­til Ježíš, „tak dlouho jsem s vá­mi a ne­po­znal jsi mě? Kdo vi­děl mě, vi­děl Ot­ce. Jak můžeš ří­kat: ‚Ukaž nám Ot­ce‘?

RoháčekJán14,9