RoháčekJán14,7

Ján 14:7

Evanjelium podľa Jána

Keby ste boli mňa po­znali, boli by ste po­znali aj môj­ho Ot­ca; ale odteraz ho znáte aj ste ho videli.


Verš v kontexte

6 A Ježiš mu po­vedal: Ja som ces­ta i prav­da i život; ni­kto ne­prij­de k Ot­covi, len skr­ze mňa. 7 Keby ste boli mňa po­znali, boli by ste po­znali aj môj­ho Ot­ca; ale odteraz ho znáte aj ste ho videli. 8 Na to mu po­vedal Filip: Pane, ukáž nám Ot­ca, a bude nám do­sť.

späť na Ján, 14

Príbuzné preklady Roháček

7 Keby ste boli mňa po­znali, boli by ste po­znali aj môj­ho Ot­ca; ale odteraz ho znáte aj ste ho videli.

Evanjelický

7 Keby ste ma po­znali, boli by ste po­znali aj môj­ho Ot­ca. Ale od­teraz Ho už po­znáte a videli ste Ho.

Ekumenický

7 Ak ste ma spoz­nali, budete po­znať aj môj­ho Ot­ca. Od­teraz ho už po­znáte a videli ste ho.

Bible21

7 Kdybys­te mě zna­li, zna­li bys­te i mého Ot­ce. Od nynějška už ho zná­te a vi­dě­li jste ho!“

RoháčekJán14,7