RoháčekJán14,31

Ján 14:31

Evanjelium podľa Jána

ale aby svet po­znal, že milujem Ot­ca, a že jako mi pri­kázal Otec, tak činím. Vstaňte, poďme od­tiaľto!


Verš v kontexte

29 A po­vedal som vám to teraz, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili. 30 Už nebudem viacej mnoho s vami hovoriť, lebo ide knieža tohoto sveta, a ne­má na mne ničoho; 31 ale aby svet po­znal, že milujem Ot­ca, a že jako mi pri­kázal Otec, tak činím. Vstaňte, poďme od­tiaľto!

späť na Ján, 14

Príbuzné preklady Roháček

31 ale aby svet po­znal, že milujem Ot­ca, a že jako mi pri­kázal Otec, tak činím. Vstaňte, poďme od­tiaľto!

Evanjelický

31 ale aby svet po­znal, že milujem Otca a činím tak, ako mi Otec pri­kázal: vstaňte, poďme od­tiaľto!

Ekumenický

31 Aby svet po­znal, že milujem Ot­ca, robím tak, ako mi pri­kázal Otec. Vstaňte, poďme od­tiaľto!

Bible21

31 ale při­chází, aby svět po­znal, že mi­lu­ji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal. Vstaň­te, po­jď­me odsud.“

RoháčekJán14,31