RoháčekJán14,30

Ján 14:30

Evanjelium podľa Jána

Už nebudem viacej mnoho s vami hovoriť, lebo ide knieža tohoto sveta, a ne­má na mne ničoho;


Verš v kontexte

29 A po­vedal som vám to teraz, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili. 30 Už nebudem viacej mnoho s vami hovoriť, lebo ide knieža tohoto sveta, a ne­má na mne ničoho; 31 ale aby svet po­znal, že milujem Ot­ca, a že jako mi pri­kázal Otec, tak činím. Vstaňte, poďme od­tiaľto!

späť na Ján, 14

Príbuzné preklady Roháček

30 Už nebudem viacej mnoho s vami hovoriť, lebo ide knieža tohoto sveta, a ne­má na mne ničoho;

Evanjelický

30 Už nebudem mnoho hovoriť s vami, lebo pri­chádza knieža sveta. Nič vo mne nie je (síce) jeho,

Ekumenický

30 Už vám nebudem veľa hovoriť. Pri­chádza totiž knieža toh­to sveta. Nič vo mne mu ne­pat­rí.

Bible21

30 Už s vá­mi ne­bu­du dlouho mlu­vit, ne­boť při­chází vlád­ce to­ho­to svě­ta. Nemá na mně nic,

RoháčekJán14,30