RoháčekJán14,11

Ján 14:11

Evanjelium podľa Jána

Ver­te mi, že ja som v Ot­covi a Otec vo mne. A jest­li nie, pre samy tie skut­ky mi ver­te.


Verš v kontexte

10 Či ne­veríš, že ja som v Ot­covi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý pre­býva vo mne, on činí tie skut­ky. 11 Ver­te mi, že ja som v Ot­covi a Otec vo mne. A jest­li nie, pre samy tie skut­ky mi ver­te. 12 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skut­ky, ktoré ja činím, bude aj on činiť, a ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k svoj­mu Ot­covi.

späť na Ján, 14

Príbuzné preklady Roháček

11 Ver­te mi, že ja som v Ot­covi a Otec vo mne. A jest­li nie, pre samy tie skut­ky mi ver­te.

Evanjelický

11 Ver­te mi, že ja som v Ot­covi a Otec je vo mne; keď nie pre iné, as­poň pre tie skut­ky ver­te!

Ekumenický

11 Ver­te mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne!

Bible21

11 Věř­te mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvů­li těm skutkům věř­te.

RoháčekJán14,11