RoháčekJán14,10

Ján 14:10

Evanjelium podľa Jána

Či ne­veríš, že ja som v Ot­covi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý pre­býva vo mne, on činí tie skut­ky.


Verš v kontexte

9 Ježiš mu po­vedal: Taký dl­hý čas som s vami, a ne­poz­nal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Ot­ca, a jako ty hovoríš: Ukáž nám Ot­ca? 10 Či ne­veríš, že ja som v Ot­covi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý pre­býva vo mne, on činí tie skut­ky. 11 Ver­te mi, že ja som v Ot­covi a Otec vo mne. A jest­li nie, pre samy tie skut­ky mi ver­te.

späť na Ján, 14

Príbuzné preklady Roháček

10 Či ne­veríš, že ja som v Ot­covi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý pre­býva vo mne, on činí tie skut­ky.

Evanjelický

10 Či ne­veríš, že ja som v Ot­covi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skut­ky.

Ekumenický

10 Ne­veríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zo­stáva vo mne, koná svoje skut­ky.

Bible21

10 Ne­věříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od se­be. To Otec, který ve mně pře­bývá, on působí ty skutky.

RoháčekJán14,10