RoháčekJán13,20

Ján 13:20

Evanjelium podľa Jána

Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto prijíma toho, koho by som po­slal, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý mňa po­slal.


Verš v kontexte

19 Od­teraz vám to hovorím, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili, že ja som. 20 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto prijíma toho, koho by som po­slal, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý mňa po­slal. 21 Keď to po­vedal Ježiš, za­chvel sa v duchu a osvedčil a po­vedal: Ameň, ameň vám hovorím, že jeden z vás ma zradí.

späť na Ján, 13

Príbuzné preklady Roháček

20 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto prijíma toho, koho by som po­slal, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý mňa po­slal.

Evanjelický

20 Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý mňa po­slal.

Ekumenický

20 Amen, amen, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma po­slal.

Bible21

20 Amen, amen, říkám vám: Kdo při­jímá mého posla, při­jímá mě; a kdo při­jímá mě, při­jímá To­ho, který mě poslal.“

RoháčekJán13,20