RoháčekJán11,25

Ján 11:25

Evanjelium podľa Jána

Ježiš jej po­vedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zo­mrel, žiť bude.


Verš v kontexte

24 A Marta mu po­vedala: Viem, že vstane pri vzkriesení, v po­sled­ný deň. 25 Ježiš jej po­vedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zo­mrel, žiť bude. 26 A ni­kto, kto žije a verí vo mňa, nezom­rie na veky; či veríš tomu?

späť na Ján, 11

Príbuzné preklady Roháček

25 Ježiš jej po­vedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zo­mrel, žiť bude.

Evanjelický

25 Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie,

Ekumenický

25 Po­vedal jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.

Bible21

25 „Já jsem vzkříšení i život,“ ře­kl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdy­by zemřel, bude žít.

RoháčekJán11,25