RoháčekJán10,1

Ján 10:1

Evanjelium podľa Jána

Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto ne­vchádza dverami do ovčín­ca, ale pre­chádza inokade, je zlodej a zboj­ník;


Verš v kontexte

1 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto ne­vchádza dverami do ovčín­ca, ale pre­chádza inokade, je zlodej a zboj­ník; 2 ale ten, ktorý vchádza dverami, je pas­tier oviec. 3 Tomu ot­vára vrát­ny, a ovce čujú jeho hlas, a svoje vlast­né ovce volá podľa mena a vy­vodí ich

späť na Ján, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto ne­vchádza dverami do ovčín­ca, ale pre­chádza inokade, je zlodej a zboj­ník;

Evanjelický

1 Veru, veru vám hovorím: Kto ne­vchádza do ovčin­ca dver­mi, ale inokade prelieza, je zlodej a lotor.

Ekumenický

1 Amen, amen, hovorím vám: Kto ne­vchádza do ovčin­ca dverami, ale prelieza inokadiaľ, je zlodej a zboj­ník.

Bible21

1 „A­men, amen, říkám vám: Kdo ne­vchází do ovčin­ce dveř­mi, ale vniká ji­nu­dy, je zloděj a lu­pič,

RoháčekJán10,1