RoháčekJán1,8

Ján 1:8

Evanjelium podľa Jána

Nebol on tým svet­lom, ale p­rišiel nato, aby svedčil o tom svet­le.


Verš v kontexte

7 Ten prišiel na svedoc­tvo, aby svedčil o tom svet­le, aby všet­ci uverili skr­ze neho. 8 Nebol on tým svet­lom, ale p­rišiel nato, aby svedčil o tom svet­le. 9 To bolo to prav­divé svet­lo, ktoré os­vecuje každého človeka, pri­chádzajúceho na svet.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Nebol on tým svet­lom, ale p­rišiel nato, aby svedčil o tom svet­le.

Evanjelický

8 On sám nebol to svet­lo, len svedčiť mal o svet­le.

Ekumenický

8 On nebol svet­lom, ale prišiel vy­dať svedec­tvo o tom svet­le.

Bible21

8 On ne­byl to Svět­lo, ale přišel, aby o Svět­le vy­dal svě­de­ctví.

RoháčekJán1,8