RoháčekJán1,47

Ján 1:47

Evanjelium podľa Jána

A Na­tanael mu po­vedal: Či z Nazareta môže byť niečo dob­rého? Filip mu po­vedal: Poď a vidz!


Verš v kontexte

46 A Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefov­ho, z Nazareta. 47 A Na­tanael mu po­vedal: Či z Nazareta môže byť niečo dob­rého? Filip mu po­vedal: Poď a vidz! 48 Potom videl Ježiš Na­tanaela ísť k sebe a po­vedal o ňom: Hľa oprav­divý Iz­raelita, v ktorom nieto les­ti.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

47 A Na­tanael mu po­vedal: Či z Nazareta môže byť niečo dob­rého? Filip mu po­vedal: Poď a vidz!

Evanjelický

47 Nato videl Ježiš pri­chádzať Na­tanaela a riekol o ňom: Aj­hľa, pravý Iz­raelec, v ktorom nieto ľs­ti.

Ekumenický

47 Keď Ježiš videl pri­chádzať Na­tanaela, po­vedal o ňom: Hľa, pravý Iz­raelita, v ktorom nieto les­ti!

Bible21

47 Když Ježíš uvi­děl Na­tanae­la, jak jde k ně­mu, ře­kl o něm: „Hle, oprav­dový Iz­rae­li­ta, v němž není žádná lest!“

RoháčekJán1,47