RoháčekJán1,41

Ján 1:41

Evanjelium podľa Jána

A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol An­drej, brat Šimona Pet­ra.


Verš v kontexte

40 A on im po­vedal: Poďte a vidz­te! A tak prišli a videli, kde býva, a zo­stali u neho ten deň; a bolo asi desať hodín. 41 A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol An­drej, brat Šimona Pet­ra. 42 Ten najprv našiel s­voj­ho vlastného brata, Šimona, a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kris­tus čiže Pomazaný).

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

41 A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol An­drej, brat Šimona Pet­ra.

Evanjelický

41 Ten­to našiel najprv svoj­ho brata Šimona a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v pre­klade značí Po­mazaný (čiže Kris­tus),

Ekumenický

41 Ten našiel najprv svoj­ho brata Šimona a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Po­mazaný.

Bible21

41 Ten jako první nale­zl svého bra­t­ra Ši­mo­na. Ře­kl mu: „Naš­li jsme Mesiáše!“ (což je v překla­du Kri­stus)

RoháčekJán1,41