RoháčekJán1,36

Ján 1:36

Evanjelium podľa Jána

a po­zrúc na Ježiša, ktorý išiel po­mimo, riekol: Hľa, Baránok Boží!


Verš v kontexte

35 Na­sledujúceho dňa zase stál Ján i z jeho učeníkov dvaja 36 a po­zrúc na Ježiša, ktorý išiel po­mimo, riekol: Hľa, Baránok Boží! 37 A počuli ho to hovoriť tí dvaja učeníci a išli za Ježišom.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

36 a po­zrúc na Ježiša, ktorý išiel po­mimo, riekol: Hľa, Baránok Boží!

Evanjelický

36 A za­hľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ pre­chádzal, a po­vedal: Aj­hľa, Baránok Boží!

Ekumenický

36 a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, po­vedal: Hľa, Baránok Boží!

Bible21

36 Když uvi­děl Ježíše, jak pro­chází ko­lem, ře­kl: „Hle, Beránek Boží!“

RoháčekJán1,36