RoháčekJán1,35

Ján 1:35

Evanjelium podľa Jána

Na­sledujúceho dňa zase stál Ján i z jeho učeníkov dvaja


Verš v kontexte

34 A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží. 35 Na­sledujúceho dňa zase stál Ján i z jeho učeníkov dvaja 36 a po­zrúc na Ježiša, ktorý išiel po­mimo, riekol: Hľa, Baránok Boží!

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

35 Na­sledujúceho dňa zase stál Ján i z jeho učeníkov dvaja

Evanjelický

35 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov.

Ekumenický

35 Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov,

Bible21

35 Druhého dne tam Jan znovu stál se dvě­ma ze svých učedníků.

RoháčekJán1,35