RoháčekJán1,34

Ján 1:34

Evanjelium podľa Jána

A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží.


Verš v kontexte

33 A ja som ho ne­znal, ale ten, ktorý ma po­slal krs­tiť vodou, ten mi po­vedal: Na koho uvidíš so­stupovať Ducha, a že zo­stáva na ňom, to je ten, ktorý krs­tí Svätým Duchom. 34 A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží. 35 Na­sledujúceho dňa zase stál Ján i z jeho učeníkov dvaja

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

34 A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží.

Evanjelický

34 A ja som videl a svedčil, že On je Syn Boží.

Ekumenický

34 A ja som videl a vy­dávam svedec­tvo, že toto je Boží Syn.

Bible21

34 Já jsem to vi­děl a vy­dávám svě­de­ctví, že on je Boží Syn.“

RoháčekJán1,34