RoháčekJán1,31

Ján 1:31

Evanjelium podľa Jána

A ja som ho ne­znal, ale aby bol zjavený Iz­raelovi, pre­to som ja prišiel krs­tiac vodou.


Verš v kontexte

30 Toto je ten, o ktorom som ja po­vedal: Za mnou ide muž, ktorý bol predo mnou, pre­tože bol pr­vší ako ja. 31 A ja som ho ne­znal, ale aby bol zjavený Iz­raelovi, pre­to som ja prišiel krs­tiac vodou. 32 A Ján svedčil a hovoril: Videl som Ducha, so­stupujúceho s neba jako čo by holubicu, a zo­stal na ňom.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

31 A ja som ho ne­znal, ale aby bol zjavený Iz­raelovi, pre­to som ja prišiel krs­tiac vodou.

Evanjelický

31 A ja som Ho ne­poz­nal, ale pre­to som prišiel, krs­tiac vodou, aby bol zjavený Iz­raelovi.

Ekumenický

31 Ja som ho ne­poz­nal, ale pre­to som prišiel a krs­tím vodou, aby sa stal známym Iz­raelu.

Bible21

31 Já jsem ho ne­znal, ale přišel jsem křtít vodou pro­to, aby byl zje­ven Izraeli.“

RoháčekJán1,31