RoháčekJán1,24

Ján 1:24

Evanjelium podľa Jána

A po­slaní boli z farize­ov.


Verš v kontexte

23 Riekol: Ja som hlas volajúceho na púšti: Urov­naj­te ces­tu Pánovu! jako po­vedal prorok Izai­áš. 24 A po­slaní boli z farize­ov. 25 A tak sa ho opýtali a riek­li mu: A čo tedy krs­tíš, ak si ty nie Kris­tus, ani Eliáš ani ten prorok?

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A po­slaní boli z farize­ov.

Evanjelický

24 A po­slovia boli z farizejov;

Ekumenický

24 Tí vy­slaní boli spomedzi farizejov.

Bible21

24 Ti vy­s­lan­ci patři­li k fa­ri­zeům.

RoháčekJán1,24