RoháčekJán1,21

Ján 1:21

Evanjelium podľa Jána

A opýtali sa ho: A čo teda? Či si ty Eliáš? A po­vedal: Nie som. Či si ty ten prorok? A od­povedal: Nie.


Verš v kontexte

20 A vy­znal a nezap­rel, a vy­znal: Ja nie som Kris­tus. 21 A opýtali sa ho: A čo teda? Či si ty Eliáš? A po­vedal: Nie som. Či si ty ten prorok? A od­povedal: Nie. 22 Vtedy mu po­vedali: A kto si tedy? Aby sme dali od­poveď tým, ktorí nás po­slali. Čo hovoríš o sebe?

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A opýtali sa ho: A čo teda? Či si ty Eliáš? A po­vedal: Nie som. Či si ty ten prorok? A od­povedal: Nie.

Evanjelický

21 I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Po­vedal: Nie som. Či si prorok? Od­povedal: Nie!

Ekumenický

21 Pýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Po­vedal: Nie som. — Si azda ten prorok? Od­povedal: Nie.

Bible21

21 „Kdo tedy jsi?“ ze­pta­li se ho. „Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“

RoháčekJán1,21