RoháčekJán1,14

Ján 1:14

Evanjelium podľa Jána

A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi na­mi, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jed­norodeného od Otca a bol plný milos­ti a prav­dy.


Verš v kontexte

13 ktorí nie z kr­ví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. 14 A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi na­mi, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jed­norodeného od Otca a bol plný milos­ti a prav­dy. 15 Ján svedčil o ňom a volal: Toto je ten, o ktorom som po­vedal: Ten, ktorý pri­chádza po mne, pred­išiel ma, pre­tože bol pr­vší než ja.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi na­mi, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jed­norodeného od Otca a bol plný milos­ti a prav­dy.

Evanjelický

14 A to Slovo stalo sa telom, pre­bývalo medzi na­mi, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jed­norodeného od Ot­ca, (bolo) pl­né milos­ti a prav­dy.

Ekumenický

14 A Slovo sa stalo telom a pre­bývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jed­norodený Syn, pl­ný milos­ti a prav­dy.

Bible21

14 To Slovo se stalo těle­ma přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, ja­kou má od Otce jedno­ro­zený Syn, plný mi­losti a prav­dy.

RoháčekJán1,14