RoháčekJán1,10

Ján 1:10

Evanjelium podľa Jána

Na svete bol, a svet po­vs­tal skr­ze neho, a svet ho ne­poz­nal!


Verš v kontexte

9 To bolo to prav­divé svet­lo, ktoré os­vecuje každého človeka, pri­chádzajúceho na svet. 10 Na svete bol, a svet po­vs­tal skr­ze neho, a svet ho ne­poz­nal! 11 Prišiel do svoj­ho vlast­ného, a jeho vlastní ho ne­prijali!

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Na svete bol, a svet po­vs­tal skr­ze neho, a svet ho ne­poz­nal!

Evanjelický

10 Bolo vo svete a svet Ním po­vs­tal, ale svet Ho ne­poz­nal.

Ekumenický

10 Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho ne­spoz­nal.

Bible21

10 Byl na světěa svět po­vstal skrze něj, ale svět ho ne­po­znal.

RoháčekJán1,10