RoháčekJakubov5,6

Jakubov 5:6

Od­súdili ste, za­vraždili ste spraved­livého, ne­protiví sa vám.


Verš v kontexte

5 Roz­košili ste na zemi a zbuj­neli ste, vy­kŕmili ste svoje srd­cia ako na deň za­bitia. 6 Od­súdili ste, za­vraždili ste spraved­livého, ne­protiví sa vám. 7 A tedy po­zhovej­te, bratia, až do príchodu Pánov­ho. Hľa, roľník očakáva vzác­ny plod zeme a čaká naň tr­pez­livo, až do­stane včas­ný a po­zdný dážď.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 Od­súdili ste, za­vraždili ste spraved­livého, ne­protiví sa vám.

Evanjelický

6 Súdili a vraždili ste spravod­livého - ne­protiví sa vám!

Ekumenický

6 Od­súdili ste a za­bili ste spravod­livého — ne­od­poruje vám!

Bible21

6 Od­sou­di­li jste a za­vraž­di­li sprave­dlivého; on se ne­bránil.