RoháčekJakubov5,5

Jakubov 5:5

Roz­košili ste na zemi a zbuj­neli ste, vy­kŕmili ste svoje srd­cia ako na deň za­bitia.


Verš v kontexte

4 Hľa, práca robot­níkov, ktorí žali vaše polia, za­držaná kričí od vás, a volanie žen­cov prišlo do uší Pána Zá­stupov. 5 Roz­košili ste na zemi a zbuj­neli ste, vy­kŕmili ste svoje srd­cia ako na deň za­bitia. 6 Od­súdili ste, za­vraždili ste spraved­livého, ne­protiví sa vám.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Roz­košili ste na zemi a zbuj­neli ste, vy­kŕmili ste svoje srd­cia ako na deň za­bitia.

Evanjelický

5 Hýrili ste na zemi a hodovali; vy­kŕmili ste si srd­cia [ako] v deň za­bíjačky!

Ekumenický

5 Na zemi ste hodovali a hýrili. Vy­kŕmili ste si srd­cia ako v deň za­bíjačky.

Bible21

5 Ži­li jste na zemi v rozkoši a v požit­cích; vy­kr­mi­li jste se ke dni porážky!