RoháčekJakubov5,19

Jakubov 5:19

Moji bratia, keby nie­kto medzi vami za­blúdil od prav­dy, a keby ho nie­kto ob­rátil,


Verš v kontexte

18 A zase sa mod­lil, a nebo dalo dážď, a zem vy­dala svoju úrodu. 19 Moji bratia, keby nie­kto medzi vami za­blúdil od prav­dy, a keby ho nie­kto ob­rátil, 20 nech vie, že ten, kto ob­rátil hriešnika od jeho blud­nej ces­ty, za­chránil jeho dušu od smr­ti a pri­kryje množs­tvo hriechov.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

19 Moji bratia, keby nie­kto medzi vami za­blúdil od prav­dy, a keby ho nie­kto ob­rátil,

Evanjelický

19 Bratia moji, ak nie­kto medzi vami zblúdi od prav­dy, a iný ho ob­ráti,

Ekumenický

19 Bratia moji, keď nie­kto z vás zblúdi od prav­dy a ak ho po­tom nie­kto ob­ráti,

Bible21

19 Bratři mo­ji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od prav­dy a někdo ho ob­rátí zpět.